YSGOL PEN-Y-BRYN
& YSGOL ABERCASEG

Hafan > Newyddion

Newyddion


Ysgol Penybryn ag Abercaseg - awaiting photo.

Ffarwelio

28.06.2022

Ymysg ffarwelio â disgyblion Blwyddyn 2 a Blwyddyn 6 eleni, rydym hefyd yn ffarwelio ac yn dymuno’n dda i aelodau...

Cit Chwaraeon newydd!

28.06.2022

Diolch yn fawr iawn i gwmni ‘Welsh Slate’ sef rhan o’r Breedon Group am noddi cit chwaraeon newydd sbon ar...

Mabolgampau

28.06.2022

Braf oedd gallu croesawu rhieni a theuluoedd atom i fwynhau dau ddiwrnod o fabolgampau ar dir Abercaseg ac Ysgol Dyffryn...

Teithiau Addysgol

28.06.2022

Ymysg nifer o ymweliadau addysgol eraill, cafodd plant Abercaseg diwrnod i’w gofio wrth deithio dros y bont i Fferm y...

Ysgol Penybryn ag Abercaseg - awaiting photo.

Mr Phormula

28.06.2022

Braf iawn oedd croesawu'r rapiwr o fri, Ed Holden neu Mr Phormula i ddiddanu a chreu gweithdai cyfansoddi efo plant...

Ysgol Penybryn ag Abercaseg - awaiting photo.

Nofio

28.06.2022

Rydym wedi rhoi pwyslais mawr ar ddatblygu sgiliau nofio plant o flwyddyn 2 – 6 ers i’r pyllau nofio ail-agor...

Ysgol Penybryn ag Abercaseg - awaiting photo.

Criced

28.06.2022

Aeth ugain o blant blwyddyn 6 i ŵyl Griced yng nghaeau’r clwb lleol yn ddiweddar.

Bethesda’r Dyfodol

28.06.2022

Fel rhan o’u gwaith thema aeth Bl3 a 4 ar daith o amgylch yr ardal leol er mwyn adnabod y...

Ysgol Penybryn ag Abercaseg - awaiting photo.

Twm Siôn Cati

28.06.2022

Heidiodd holl blant Ysgol Penybryn i theatr Pontio yn lled ddiweddar  i weld cynhyrchiad gan gwmni Yr Arad Goch am...

Ysgol Penybryn ag Abercaseg - awaiting photo.

Ffilm Cyflwyno Cwricwlwm i Gymru

28.06.2022

Mae hi’n gyfnod cyffrous ym myd addysg yng Nghymru gyda dyfodiad CIG mewn grym yn swyddogol ym mis Medi 2022.