YSGOL PEN-Y-BRYN
& YSGOL ABERCASEG

Hafan > Newyddion > Glan Llyn

Glan Llyn


Glan Llyn

Heidiodd llond bws o ddisgyblion blwyddyn 5 i wersyll yr Urdd Glan-llyn ddiwedd mis Medi i fwynhau’r holl weithgareddau sydd gan y gwersyll i’w gynnig.

Doedd dim eiliad i’w wastraffu wrth i’r plant ddringo a mentro ar y rhaffau uchel, nofio, bowlio deg, saethyddiaeth, a threulio oriau ar Lyn Tegid yn rhwyfo’n braf.

Yn ddi-os, cafwyd tridiau gwerth chweil,  ac yn sicr bydd plant Penybryn yn trysori’r atgofion melys hyn am flynyddoedd i ddod.

Glanllyn