YSGOL PEN-Y-BRYN
& YSGOL ABERCASEG

Hafan > Newyddion > Mabolgampau

Mabolgampau


Mabolgampau

Braf oedd gallu croesawu rhieni a theuluoedd atom i fwynhau dau ddiwrnod o fabolgampau ar dir Abercaseg ac Ysgol Dyffryn Ogwen.  Cawsom gystadlaethau difyr, hwyliog gan y plant…a’r rhieni hefyd!  Diolch i bawb am eu cefnogaeth ac i’r tywydd am fod yn deg.