YSGOL PEN-Y-BRYN
& YSGOL ABERCASEG

Hafan > Newyddion > Nofio

Nofio


Rydym wedi rhoi pwyslais mawr ar ddatblygu sgiliau nofio plant o flwyddyn 2 – 6 ers i’r pyllau nofio ail-agor wedi’r cyfnod clo gan gludo ein disgyblion yn wythnosol i Fangor am wersi nofio. Llongyfarchiadau i griw o ddisgyblion Blwyddyn 6 am basio gwobr Sgiliau Dwr y Cwricwlwm Cenedlaethol ac Achub Bywyd ym Mhwll Nofio Bangor. Da iawn chi blant!