YSGOL PEN-Y-BRYN
& YSGOL ABERCASEG

Hafan > Newyddion > Pawb a’i deimlad

Pawb a’i deimlad


Kariad y Clown

Cafodd plant Blwyddyn 2 modd i fyw wrth wrando ar gyflwyniad hud a lledrith llesiant gan Kariad y Clown gan ddysgu bod modd newid sut ydych yn teimlo - hapus a thrist yr un pryd, a gallu helpu newid sut mae eraill yn teimlo. 

Aeth y plant ymlaen wedyn i greu Adnoddau hud a lledrith eu hunain a chael llawer o hwyl yn y broses!