YSGOL PEN-Y-BRYN
& YSGOL ABERCASEG

Hafan > Newyddion > Taith Melin Llynon

Taith Melin Llynon


Bu plant Blwyddyn 1 a 2 yn ffodus iawn yn ddiweddar wrth iddynt fynd ar drip i Melin Llynon. 

Cafwyd eistedd o amgylch y tân yn y tai crynion, dysgu am sut oedd y Celtiaid yn byw ac i orffen mynd am helfa gwerth chweil yn dod o hyd i'r holl anifeiliaid o amgylch y Felin