YSGOL PEN-Y-BRYN
& YSGOL ABERCASEG

Hafan > Newyddion > Twm Siôn Cati

Twm Siôn Cati


Heidiodd holl blant Ysgol Penybryn i theatr Pontio yn lled ddiweddar  i weld cynhyrchiad gan gwmni Yr Arad Goch am hanes Twm Siôn Cati. Cawsom wledd o’r dechrau i’r diwedd, a phawb wedi mwynhau bob eiliad o’r perfformiad.