YSGOL PEN-Y-BRYN
& YSGOL ABERCASEG

Hafan > Newyddion > Ymweliad Blwyddyn 5 â Glan-llyn, Y Bala

Ymweliad Blwyddyn 5 â Glan-llyn, Y Bala


Plant Blwyddyn 5 yn ymweld â Glan-llyn

Wythnos yn ddiweddarach bu disgyblion Blwyddyn 5 yn anturio am dridiau yng Ngwersyll yr Urdd Glan-llyn.

Cawsom modd i fyw yn profi gweithgareddau newydd fel canwio, adeiladu rafft, dringo, cwrs raffau uchel, nofio, bowlio a llawer mwy…!

Braf oedd gweld pawb (gan gynnwys Miss Caryl Griffith!) yn mentro a thrio pethau newydd!