YSGOL PEN-Y-BRYN
& YSGOL ABERCASEG

Hafan > Rhieni > ADY

ADY


Cefnogi Brodyr a Chwiorydd

Emma Durman, Autside

Dydd Mercher 15 Mai 2024, 10.00am - 12:00pm

Y sesiwn
Bwriad y sesiwn yw helpu’r rhai sy’n cefnogi brodyr a chwiorydd plentyn/unigolyn ifanc awtistig/niwrowahanol. Mae’n cynnwys:

  • Sut y gallwn gefnogi brodyr a chwiorydd i ddatblygu dealltwriaeth o awtistiaeth
  • Y ffordd orau o roi gwybodaeth briodol
  • Archwilio dynameg y teulu
  • Deall safbwynt brodyr a chwiorydd
  • Strategaethau ymarferol i gefnogi perthnasoedd teuluol a bywyd bob dydd

Y cyflwynydd
Mae Emma Durman yn gyd-gyfarwyddwr Autside Education & Training, cwmni o Dde Cymru sy’n arbenigo mewn Awtistiaeth a chyflyrau cysylltiedig. Mae Autside yn darparu ystod o hyfforddiant i deuluoedd a gweithwyr proffesiynol sy’n canolbwyntio ar gefnogi anghenion niwrowahanol. Mae Emma wedi cael diagnosis hwyr o awtistiaeth ac mae ganddi ADHD a llawer o gyflyrau sy’n cyd-fynd â nhw. Mae hefyd yn fam i blentyn Awtistig yn ei arddegau sydd hefyd ag ADHD. Mae gan Emma MSc mewn Awtistiaeth a chyflyrau cysylltiedig ac mae wedi ysgrifennu llyfr ar y cyd a gyhoeddwyd yn ddiweddar, ‘Supporting Autistic people through pregnancy and childbirth’.

I archebu lle cliciwch y ddolen hon

(Sylwer: mae’r sesiwn hon i rieni a gofalwyr yn unig)