YSGOL PEN-Y-BRYN
& YSGOL ABERCASEG

Hafan > Ysgol > Cyfeillion yr Ysgol

Cyfeillion yr Ysgol


Mae Cyfeillion yr Ysgol yn llewyrchus iawn yma yn Abercaseg a Phen-y-bryn. Bydd y rhieni yn cyd-weithio yn dda gyda’u gilydd er mwyn codi arian ar gyfer adnoddau a gofynion eich plant. Mae croeso mawr i chwi ymuno â’r Cyfeillion a bydd llythyr gan yr ysgrifenyddes i’ch hysbysu pryd fydd y cyfarfod.