YSGOL PEN-Y-BRYN
& YSGOL ABERCASEG

Hafan > Ysgol > Staff

Staff


Pennaeth

Mr Gethin Elis Thomas

Dirprwy Bennaeth

Mrs Catrin Jones

Athrawon

Athrawes Ffrydlas: Miss Elliw Williams
Athrawes Ogwen: Mrs Alys Taylor
Athrawes Ffrancon: Mrs Catrin Jones
Athrawes Llafar (Dosbarth Meithrin) / Cydlynydd ADY: Mrs Angharad Jones

Cymorthyddion Dysgu ac Addysgu:

Miss Natalie Williams, Mrs Kerry Roberts, Mrs Sioned Jones, Miss Eryl Jones, Mrs Ffion Bohana, Mrs Sheryl Hughes, Mrs Karen Briggs, Miss Nicky Marzelos, Mrs Karen Doyle

Swyddog Gweinyddol

Mrs Sioned Jones

Clerc Cinio

Mrs Kerry Roberts

Staff Cegin a Glanhau

Mrs Marian Davies, Mrs Nerys Hughes, Mrs Karen Jones, Miss Eryl Jones