YSGOL PEN-Y-BRYN
& YSGOL ABERCASEG

Home > News > Cit Chwaraeon newydd! (Welsh only)

Cit Chwaraeon newydd! (Welsh only)


New football kit modelled by the children

Diolch yn fawr iawn i gwmni ‘Welsh Slate’ sef rhan o’r Breedon Group am noddi cit chwaraeon newydd sbon ar gyfer Ysgol Pen-y-bryn! Yn wir, mae’r plant yn edrych yn ddigon o sioe ynddynt!