YSGOL PEN-Y-BRYN
& YSGOL ABERCASEG

Home > News > Croeso! (Welsh only)

Croeso! (Welsh only)


Croesawn deulu bach newydd o wynebau yn y Meithrin ac ambell un i’r Derbyn sydd hefo ni drwy’r dydd. Mae pawb wedi setlo’n arbennig yn ein mysg ac yn falch iawn o  fod yn rhan o deulu hapus Abercaseg.

Rydym hefyd yn croesawu Miss Lisa Jones yn ei hol ar ôl bod ar gyfnod mamolaeth. Rydym hefyd yn croesawu Miss Emily Birch a Mr Dafydd Roberts i dim gweithgar ac hapus Pen-y-bryn.