YSGOL PEN-Y-BRYN
& YSGOL ABERCASEG

Home > News > Diwrnod Su'Mae (Welsh only)

Diwrnod Su'Mae (Welsh only)


Roedd yr ysgol yn fôr o goch, gwyn a gwyrdd ar Hydref y 14eg wrth i ni ddathlu Diwrnod Shwmae/Su'mae. 

Cafwyd disgo Cymraeg, lliwio, defnyddio a dysgu am fw o arian Cynraeg, sinema Cymraeg yn o gystal â chreu posteri ar gyfer hyrwyddo'r Gymraeg.