YSGOL PEN-Y-BRYN
& YSGOL ABERCASEG

Home > News > Gwersi Cerdd gyda Mr T (Welsh only)

Gwersi Cerdd gyda Mr T (Welsh only)


Rydym wrth ein boddau croesawu Mr Geth Thomas (naci dim ein pennaeth) neu Mr T fel y’i gelwid gan y plant yn wythnosol atom i gynnal sesiynau cerddoriaeth gyda phob dosbarth. Mae’r plant wrth eu boddau yn canu, rapio, chwarae offerynnau,  drymiau, samba a phob o bethau eraill o dan ei arweiniad. Edrychwn ymlaen am flwyddyn gyffrous, hwyliog a swnllyd yn ei gwmni.