YSGOL PEN-Y-BRYN
& YSGOL ABERCASEG

Home > News > Parti'r Ysbrydion (Welsh only)

Parti'r Ysbrydion (Welsh only)


Roedd hi'n ddiwrnod dychrynllyd yn Abercaseg Hydref y 27ain. Diolch i bawb am fynd i ymdrech arbennig ar gyfer ein disgo gwisg ffansi.

Cafwyd gemau, gwobrau, bisgedi, diod, creision, dawnsio a llawer mwy!