YSGOL PEN-Y-BRYN
& YSGOL ABERCASEG

Home > News > Teithiau Addysgol (Welsh only)

Teithiau Addysgol (Welsh only)


Fferm foel

Ymysg nifer o ymweliadau addysgol eraill, cafodd plant Abercaseg diwrnod i’w gofio wrth deithio dros y bont i Fferm y Foel ym Mrynsiencyn er mwyn dysgu mwy am ofalu am anifeiliaid a byd natur. Cafodd Blwyddyn 2 hefyd y fraint o gael diwrnod llawn hwyl yng Nghelli Gyffwrdd, am hwyl a sbri!

Bydd plant Pen-y-bryn yn ymweld â Gelli Gyffwrdd unwaith eto a phlantos Abercaseg yn mynd am drip I Sw Bae Colwyn cyn diwedd y tymor! Mae ‘na hen edrych ymlaen yn wir!