YSGOL PEN-Y-BRYN
& YSGOL ABERCASEG

Home > News > Twm Siôn Cati (Welsh only)

Twm Siôn Cati (Welsh only)


Heidiodd holl blant Ysgol Penybryn i theatr Pontio yn lled ddiweddar  i weld cynhyrchiad gan gwmni Yr Arad Goch am hanes Twm Siôn Cati. Cawsom wledd o’r dechrau i’r diwedd, a phawb wedi mwynhau bob eiliad o’r perfformiad.