YSGOL PEN-Y-BRYN
& YSGOL ABERCASEG

Home > News > Ymweliad Blwyddyn 5 â Glan-llyn, Y Bala (Welsh only)

Ymweliad Blwyddyn 5 â Glan-llyn, Y Bala (Welsh only)


Year 5 pupils visiting Glan-llyn.

Wythnos yn ddiweddarach bu disgyblion Blwyddyn 5 yn anturio am dridiau yng Ngwersyll yr Urdd Glan-llyn.

Cawsom modd i fyw yn profi gweithgareddau newydd fel canwio, adeiladu rafft, dringo, cwrs raffau uchel, nofio, bowlio a llawer mwy…!

Braf oedd gweld pawb (gan gynnwys Miss Caryl Griffith!) yn mentro a thrio pethau newydd!