YSGOL PEN-Y-BRYN
& YSGOL ABERCASEG

Home > News > Ymweliad Llyfrgell (Welsh only)

Ymweliad Llyfrgell (Welsh only)


Darllen, darllen, a mwy o ddarllen- dyna yw ein nod ni ym Mhenybryn. Felly pa ffordd well i annog hyn na threfnu ymweliad ar gyfer bob dosbarth a’n llyfrgell leol yma ym Methesda. Cawsom groeso cynnes yno, a llawer o wybodaeth am be sydd gan y llyfrgell i’w gynnig i drigolion Dyffryn Ogwen. Diolch o galon am y croeso, ac edrychwn ymlaen at ddefnyddio’r gwasanaeth pwysig hwn yn y dyfodol agos.