YSGOL PEN-Y-BRYN
& YSGOL ABERCASEG

Welcome to the Ysgol Pen-y-bryn & Ysgol Abercaseg website


A warm welcome to you and your family to Ysgol Abercaseg and Ysgol Pen-y-bryn and the Early Years. We hope you will be very happy with us. We look forward to working with you for the benefit of your child's development. Starting school is a special experience. Our aim as staff is to make the home-to-school transition a happy one for your child. We look forward to sharing your child's education in partnership with you.

Information

Latest News


 
Ysgol Penybryn ag Abercaseg - awaiting photo.

Ffarwelio (Welsh only)

28.06.2022

Ymysg ffarwelio â disgyblion Blwyddyn 2 a Blwyddyn 6 eleni,...

 

Cit Chwaraeon newydd! (Welsh only)

28.06.2022

Diolch yn fawr iawn i gwmni ‘Welsh Slate’ sef rhan...

 

Mabolgampau (Welsh only)

28.06.2022

Braf oedd gallu croesawu rhieni a theuluoedd atom i fwynhau...

 

Teithiau Addysgol (Welsh only)

28.06.2022

Ymysg nifer o ymweliadau addysgol eraill, cafodd plant Abercaseg diwrnod...

 
Ysgol Penybryn ag Abercaseg - awaiting photo.

Mr Phormula (Welsh only)

28.06.2022

Braf iawn oedd croesawu'r rapiwr o fri, Ed Holden neu...

 
Ysgol Penybryn ag Abercaseg - awaiting photo.

Nofio (Welsh only)

28.06.2022

Rydym wedi rhoi pwyslais mawr ar ddatblygu sgiliau nofio plant...

 
Ysgol Penybryn ag Abercaseg - awaiting photo.

Criced (Welsh only)

28.06.2022

Aeth ugain o blant blwyddyn 6 i ŵyl Griced yng...

 

Bethesda’r Dyfodol (Welsh only)

28.06.2022

Fel rhan o’u gwaith thema aeth Bl3 a 4 ar...

 
Ysgol Penybryn ag Abercaseg - awaiting photo.

Twm Siôn Cati (Welsh only)

28.06.2022

Heidiodd holl blant Ysgol Penybryn i theatr Pontio yn lled...

 
Ysgol Penybryn ag Abercaseg - awaiting photo.

Ffilm Cyflwyno Cwricwlwm i Gymru (Welsh only)

28.06.2022

Mae hi’n gyfnod cyffrous ym myd addysg yng Nghymru gyda...

Twitter