YSGOL PEN-Y-BRYN
& YSGOL ABERCASEG

Welcome to the Ysgol Pen-y-bryn & Ysgol Abercaseg website


A warm welcome to you and your family to Ysgol Abercaseg and Ysgol Pen-y-bryn and the Early Years. We hope you will be very happy with us. We look forward to working with you for the benefit of your child's development. Starting school is a special experience. Our aim as staff is to make the home-to-school transition a happy one for your child. We look forward to sharing your child's education in partnership with you.

Information

Latest News


 

Taith Melin Llynon (Welsh only)

31.10.2022

Bu plant Blwyddyn 1 a 2 yn ffodus iawn yn...

 
Ysgol Penybryn ag Abercaseg - awaiting photo.

Parti'r Ysbrydion (Welsh only)

31.10.2022

Roedd hi'n ddiwrnod dychrynllyd yn Abercaseg Hydref y 27ain. Diolch...

 

Diwrnod Su'Mae (Welsh only)

31.10.2022

(Welsh only)

Roedd yr ysgol yn fôr o goch, gwyn a...

 

Wythnos 3 P (Welsh only)

31.10.2022

Profiadau, Pwerau Dysgu a’r Pedwar Diben

 
Ysgol Penybryn ag Abercaseg - awaiting photo.

Ymweliad Llyfrgell (Welsh only)

31.10.2022

Darllen, darllen, a mwy o ddarllen- dyna yw ein nod...

 

Glan Llyn (Welsh only)

31.10.2022

Heidiodd llond bws o ddisgyblion blwyddyn 5 i wersyll yr...

 
Ysgol Penybryn ag Abercaseg - awaiting photo.

Gweledigaeth yr Ysgol gyda Mr Ed Holden (Welsh only)

14.10.2022

Yn dilyn llwyddiant ein ffilm cyflwyno Cwricwlwm i Gymru, y...

 
Ysgol Penybryn ag Abercaseg - awaiting photo.

Gwersi Cerdd gyda Mr T (Welsh only)

13.10.2022

Rydym wrth ein boddau croesawu Mr Geth Thomas (naci dim...

 
Plant Blwyddyn 5 yn ymweld â Glan-llyn

Ymweliad Blwyddyn 5 â Glan-llyn, Y Bala (Welsh only)

13.10.2022

Wythnos yn ddiweddarach bu disgyblion Blwyddyn 5 yn anturio am...

 
Plant blwyddyn 6 yn ymweld yr Senedd

Ymweliad Blwyddyn 6 a Chaerdydd (Welsh only)

12.10.2022

Wel am dridiau anhygoel a gafodd blwyddyn 6 yng Nghaerdydd,...

 
Kariad y Clown

Pawb a’i deimlad (Welsh only)

11.10.2022

Cafodd plant Blwyddyn 2 modd i fyw wrth wrando ar...

 
Ysgol Penybryn ag Abercaseg - awaiting photo.

Croeso! (Welsh only)

10.10.2022

Croesawn deulu bach newydd o wynebau yn y Meithrin ac...

 
Ysgol Penybryn ag Abercaseg - awaiting photo.

Ffarwelio (Welsh only)

28.06.2022

Ymysg ffarwelio â disgyblion Blwyddyn 2 a Blwyddyn 6 eleni,...

 

Cit Chwaraeon newydd! (Welsh only)

28.06.2022

Diolch yn fawr iawn i gwmni ‘Welsh Slate’ sef rhan...

 

Mabolgampau (Welsh only)

28.06.2022

Braf oedd gallu croesawu rhieni a theuluoedd atom i fwynhau...

 

Teithiau Addysgol (Welsh only)

28.06.2022

Ymysg nifer o ymweliadau addysgol eraill, cafodd plant Abercaseg diwrnod...

 
Ysgol Penybryn ag Abercaseg - awaiting photo.

Mr Phormula (Welsh only)

28.06.2022

Braf iawn oedd croesawu'r rapiwr o fri, Ed Holden neu...

 
Ysgol Penybryn ag Abercaseg - awaiting photo.

Nofio (Welsh only)

28.06.2022

Rydym wedi rhoi pwyslais mawr ar ddatblygu sgiliau nofio plant...

 
Ysgol Penybryn ag Abercaseg - awaiting photo.

Criced (Welsh only)

28.06.2022

Aeth ugain o blant blwyddyn 6 i ŵyl Griced yng...

 

Bethesda’r Dyfodol (Welsh only)

28.06.2022

Fel rhan o’u gwaith thema aeth Bl3 a 4 ar...

 
Ysgol Penybryn ag Abercaseg - awaiting photo.

Twm Siôn Cati (Welsh only)

28.06.2022

Heidiodd holl blant Ysgol Penybryn i theatr Pontio yn lled...

 
Ysgol Penybryn ag Abercaseg - awaiting photo.

Ffilm Cyflwyno Cwricwlwm i Gymru (Welsh only)

28.06.2022

Mae hi’n gyfnod cyffrous ym myd addysg yng Nghymru gyda...

Twitter