YSGOL PEN-Y-BRYN
& YSGOL ABERCASEG

Croeso i wefan Ysgol Pen-y-bryn & Ysgol Abercaseg


Croeso mawr i chi ac i’ch teulu i Ysgol Abercaseg a Ysgol Pen-y-bryn ac i’r Blynyddoedd Cynnar. Gobeithio y cewch flynyddoedd hapus yn ein cwmni. Edrychwn ymlaen i gyd-weithio â chi er lles datblygiad eich plentyn. Mae dechrau yn yr ysgol yn brofiad arbennig. Ein nod ni fel staff, yw sicrhau bod y cam o'r cartref i'r ysgol yn un hapus i'ch plentyn chi. Edrychwn ymlaen at rannu addysg eich plentyn mewn partneriaeth â chi.

Gwybodaeth

Newyddion Diweddaraf


 
Logo Ysgol Penybryn ag Abercaseg - disgwyl llun.

Ffarwelio

28.06.2022

Ymysg ffarwelio â disgyblion Blwyddyn 2 a Blwyddyn 6 eleni,...

 

Cit Chwaraeon newydd!

28.06.2022

Diolch yn fawr iawn i gwmni ‘Welsh Slate’ sef rhan...

 

Mabolgampau

28.06.2022

Braf oedd gallu croesawu rhieni a theuluoedd atom i fwynhau...

 

Teithiau Addysgol

28.06.2022

Ymysg nifer o ymweliadau addysgol eraill, cafodd plant Abercaseg diwrnod...

 
Logo Ysgol Penybryn ag Abercaseg - disgwyl llun.

Mr Phormula

28.06.2022

Braf iawn oedd croesawu'r rapiwr o fri, Ed Holden neu...

 
Logo Ysgol Penybryn ag Abercaseg - disgwyl llun.

Nofio

28.06.2022

Rydym wedi rhoi pwyslais mawr ar ddatblygu sgiliau nofio plant...

 
Logo Ysgol Penybryn ag Abercaseg - disgwyl llun.

Criced

28.06.2022

Aeth ugain o blant blwyddyn 6 i ŵyl Griced yng...

 

Bethesda’r Dyfodol

28.06.2022

Fel rhan o’u gwaith thema aeth Bl3 a 4 ar...

 
Logo Ysgol Penybryn ag Abercaseg - disgwyl llun.

Twm Siôn Cati

28.06.2022

Heidiodd holl blant Ysgol Penybryn i theatr Pontio yn lled...

 
Logo Ysgol Penybryn ag Abercaseg - disgwyl llun.

Ffilm Cyflwyno Cwricwlwm i Gymru

28.06.2022

Mae hi’n gyfnod cyffrous ym myd addysg yng Nghymru gyda...

Twitter