YSGOL PEN-Y-BRYN
& YSGOL ABERCASEG

Croeso i wefan Ysgol Pen-y-bryn & Ysgol Abercaseg


Croeso mawr i chi ac i’ch teulu i Ysgol Abercaseg a Ysgol Pen-y-bryn ac i’r Blynyddoedd Cynnar. Gobeithio y cewch flynyddoedd hapus yn ein cwmni. Edrychwn ymlaen i gyd-weithio â chi er lles datblygiad eich plentyn. Mae dechrau yn yr ysgol yn brofiad arbennig. Ein nod ni fel staff, yw sicrhau bod y cam o'r cartref i'r ysgol yn un hapus i'ch plentyn chi. Edrychwn ymlaen at rannu addysg eich plentyn mewn partneriaeth â chi.

Gwybodaeth

Newyddion Diweddaraf


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taith Melin Llynon

31.10.2022

Bu plant Blwyddyn 1 a 2 yn ffodus iawn yn...

 
Logo Ysgol Penybryn ag Abercaseg - disgwyl llun.

Parti'r Ysbrydion

31.10.2022

Roedd hi'n ddiwrnod dychrynllyd yn Abercaseg Hydref y 27ain. Diolch...

 

Diwrnod Su'Mae

31.10.2022

Roedd yr ysgol yn fôr o goch, gwyn a gwyrdd...

 

Wythnos 3 P

31.10.2022

Profiadau, Pwerau Dysgu a’r Pedwar Diben

 
Logo Ysgol Penybryn ag Abercaseg - disgwyl llun.

Ymweliad Llyfrgell

31.10.2022

Darllen, darllen, a mwy o ddarllen- dyna yw ein nod...

 

Glan Llyn

31.10.2022

Heidiodd llond bws o ddisgyblion blwyddyn 5 i wersyll yr...

 
Logo Ysgol Penybryn ag Abercaseg - disgwyl llun.

Gweledigaeth yr Ysgol gyda Mr Ed Holden

14.10.2022

Yn dilyn llwyddiant ein ffilm cyflwyno Cwricwlwm i Gymru, y...

 
Logo Ysgol Penybryn ag Abercaseg - disgwyl llun.

Gwersi Cerdd gyda Mr T

13.10.2022

Rydym wrth ein boddau croesawu Mr Geth Thomas (naci dim...

 
Year 5 pupils visiting Glan-llyn.

Ymweliad Blwyddyn 5 â Glan-llyn, Y Bala

13.10.2022

Wythnos yn ddiweddarach bu disgyblion Blwyddyn 5 yn anturio am...

 
Year 6 pupils visiting the Senedd

Ymweliad Blwyddyn 6 a Chaerdydd

12.10.2022

Wel am dridiau anhygoel a gafodd blwyddyn 6 yng Nghaerdydd,...

 
Kariad y Clown

Pawb a’i deimlad

11.10.2022

Cafodd plant Blwyddyn 2 modd i fyw wrth wrando ar...

 
Logo Ysgol Penybryn ag Abercaseg - disgwyl llun.

Croeso!

10.10.2022

Croesawn deulu bach newydd o wynebau yn y Meithrin ac...

 
Logo Ysgol Penybryn ag Abercaseg - disgwyl llun.

Ffarwelio

28.06.2022

Ymysg ffarwelio â disgyblion Blwyddyn 2 a Blwyddyn 6 eleni,...

 

Cit Chwaraeon newydd!

28.06.2022

Diolch yn fawr iawn i gwmni ‘Welsh Slate’ sef rhan...

 

Mabolgampau

28.06.2022

Braf oedd gallu croesawu rhieni a theuluoedd atom i fwynhau...

 

Teithiau Addysgol

28.06.2022

Ymysg nifer o ymweliadau addysgol eraill, cafodd plant Abercaseg diwrnod...

 
Logo Ysgol Penybryn ag Abercaseg - disgwyl llun.

Mr Phormula

28.06.2022

Braf iawn oedd croesawu'r rapiwr o fri, Ed Holden neu...

 
Logo Ysgol Penybryn ag Abercaseg - disgwyl llun.

Nofio

28.06.2022

Rydym wedi rhoi pwyslais mawr ar ddatblygu sgiliau nofio plant...

 
Logo Ysgol Penybryn ag Abercaseg - disgwyl llun.

Criced

28.06.2022

Aeth ugain o blant blwyddyn 6 i ŵyl Griced yng...

 

Bethesda’r Dyfodol

28.06.2022

Fel rhan o’u gwaith thema aeth Bl3 a 4 ar...

 
Logo Ysgol Penybryn ag Abercaseg - disgwyl llun.

Twm Siôn Cati

28.06.2022

Heidiodd holl blant Ysgol Penybryn i theatr Pontio yn lled...

 
Logo Ysgol Penybryn ag Abercaseg - disgwyl llun.

Ffilm Cyflwyno Cwricwlwm i Gymru

28.06.2022

Mae hi’n gyfnod cyffrous ym myd addysg yng Nghymru gyda...

Twitter